Cílová skupina

Klientům našeho komunitního domu musí být alespoň 60 let.

Klient prokáže, že jeho průměrný čistý měsíční příjem nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti.(Hodnota průměrné měsíční mzdy uveřejněna na webových stránkách ČSÚ nebo MMR)

Klient nesmí být vlastníkem jakékoliv nemovitosti, určené k bydlení.

Možnost ubytování od července 2021. Podrobné podmínky pronájmu jednotek jseu uvedeny v sekci pro stáhnutí potřebných dokumentů. Tyto podmínky jsou stanoveny Ministerstvem pro místní rozvoj.