Ceník

Nájem

Státem garantovaný nájem a to ve výši 57,20 Kč za m2 . Velikost nájmu tedy záleží na rozměru vybraného bytu.

Energie

Ceny energií jsou účtovány dle aktuální spotřeby každého nájemníka. Každý byt je vybaven individuálním elektroměrem, vodoměrem a podružným měřením spotřebovaného tepla. Náklady na osvětlení, vytápění a spotřebu vody ve společných prostorech jsou rozpočítány mezi jednotlivé nájemníky opět dle aktuální spotřeby.

Doplňkové služby

Klient si doplňkové služby hradí sám podle aktuálního ceníku poskytovatelů těchto služeb, pokud nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.