Ceník

Nájem

Cena nájemného je regulována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Energie

Ceny energií jsou účtovány dle aktuální spotřeby každého nájemníka. Každý byt je vybaven individuálním elektroměrem, vodoměrem. Náklady na osvětlení, vytápění a spotřebu vody ve společných prostorech jsou rozpočítány mezi jednotlivé nájemníky opět dle aktuální spotřeby.

Doplňkové služby

Klient si doplňkové služby hradí sám podle aktuálního ceníku poskytovatele těchto služeb, pokud nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.